کارگاه پرستاری

انستیتو کانسر ایران اقدام به برگزاری کارگاه اموزشی پرستاری در تاریخ ۱ و ۲ اسفند ماه ۹۸ نموده است.علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام در این کارگاه آموزشی در روز ۱ و ۲ اسفند ماه در محل برگزاری همایش اقدام نمایند.

توضیحات

انستیتو کانسر

 

برنامه کارگاه پرستاری

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ۱-۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

دریافت فایل برنامه