چاپ مقالات برتر در مجله Basic&Clinical Cancer Research

چاپ مقالات برتر در مجله Basic&Clinical Cancer Research

بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۸ و ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینی همایش ۲۹ با سلام و احترام باستحضار میرساند اصل مقاله خلاصه مقالاتی که با نظر هیئت داوران مورد تایید قرار گیرند،در صورت تمایل نویسندگان پس از داوری در مجله...
چاپ مقالات برتر در مجله Basic&Clinical Cancer Research

اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده با سلام و احتراماز اینکه مقاله خود را برای بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر...
چاپ مقالات برتر در مجله Basic&Clinical Cancer Research

تمدید مهلت ارسال مقالات

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ تمدید مهلت ارسال مقالات باستحضار علاقمندان به شرکت در بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران میرساند، مهلت ارسال مقالات تا...
اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کنگره سالیانه انستیتو کانسر

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کنگره سالیانه انستیتو کانسر باستحضار علاقمندان به شرکت در بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران...
برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری کارگاه های آموزشی به اطلاع علاقه مندان میرساند، انستیتو کانسر ایران جهت ارائه دستاورد های علمی و آموزشی ،اقدام به برگزاری...