دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران علاقه مندان میتوانند کتاب مربوط به بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران (...
دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

لیست خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ لیست خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر دانلود لیست خلاصه مقالات لیست خلاصه مقالات...
دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر با سلام و احترام از اینکه مقاله خود را برای بیست و هشتمین کنگره سالیانه...
دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

فراخوان ارسال مقالات متقاضیان

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ فراخوان ارسال مقالات متقاضیان باستحضار متقاضیان شرکت در بیست و هشتمین کنفرانس انستیتو کانسر ایران میرساند از تاریخ ۱ آبان لغایت ۱۰...
برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه انیستیتو کانسر

برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه انیستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری بیست و هشتمین کنگره سالیانه انیستیتو کانسر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی(ره)-تهران...