تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام باستحضار علاقمندان به شرکت در سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران میرساند، مهلت ارسال...
برگزاری سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

برگزاری سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی(ره)-تهران در تاریخ ۱ و...