تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام باستحضار علاقمندان به شرکت در سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران میرساند، مهلت ارسال...
برگزاری سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

برگزاری سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی(ره)-تهران در تاریخ ۱ و...
تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

چاپ مقالات برتر در مجله Basic&Clinical Cancer Research

بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۸ و ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینی همایش ۲۹ با سلام و احترام باستحضار میرساند اصل مقاله خلاصه مقالاتی که با نظر هیئت داوران مورد تایید قرار گیرند،در صورت تمایل نویسندگان پس از داوری در مجله...
تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ اطلاعیه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده با سلام و احتراماز اینکه مقاله خود را برای بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر...
تمدید مهلت ارسال مقالات-کنگره سی ام

تمدید مهلت ارسال مقالات

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ تمدید مهلت ارسال مقالات باستحضار علاقمندان به شرکت در بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران میرساند، مهلت ارسال مقالات تا...