فرم ثبت نام سامانه ارسال مقالات انیستیتو کانسر

کاربران محترم جهت ارسال مقالات و یا ثبت نام در کارگاه های آموزشی باید در سیستم عضو شوند.لطفا مشخصات خود را در فرم زیر وارد نموده سپس جهت ورور به سایت به آدرس ایمیل خود که در فرم مشخص کرده اید مراجعه نمایید.


توجه نمایید این فرم صرفا جهت عضویت نویسندگان مقاله و متقاضیان شرکت در کارگاه های آموزشی میباشد و داوران محترم از فرم عضویت داوران جهت ثبت نام استفاده نمایند.


مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

ورود به سیستم