اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کنگره سالیانه انستیتو کانسر

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کنگره سالیانه انستیتو کانسر باستحضار علاقمندان به شرکت در بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران...
برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری کارگاه های آموزشی به اطلاع علاقه مندان میرساند، انستیتو کانسر ایران جهت ارائه دستاورد های علمی و آموزشی ،اقدام به برگزاری...
برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی(ره)-تهران در...
دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران علاقه مندان میتوانند کتاب مربوط به بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران (...
دریافت کتاب ۲۸امین کنگره انستیتو کانسر ایران

لیست خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر

سی امین کنگره سالیانه انستیتو کانسر۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ - بیمارستان امام خمینی - تالار امام خمینیتمدید مهلت ارسال مقالات تا ۵ بهمن ۱۳۹۸ لیست خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر دانلود لیست خلاصه مقالات لیست خلاصه مقالات...